podnoszę głowępodnoszę głowę - 
patrząc na światło 
nieistniejących gwiazd

I lift my head
looking at the light
not existing of stars

babie latobabie lato
w moich włosach cały rok
srebrne nitki