diagnoza
diagnoza
między palcami przecieka
pierwszy śnieg


diagnosis
leaking through the fingers
first snowwyspy wieczności


wyspy wieczności (wiecznej młodości)
on znów zapomniał kupić
los na loterii

islands of eternal
he forgot again to buy
lottery ticket


walentynkowa noc


Valentine’s Night
only the smell of freesia
stays till morning


walentynkowa noc
tylko zapach frezji
zostaje do rana
Nowy Rok

Nowy Rok
zaczynam układać
kolejny obrazek


New Year
I begin to put together
another picture