bezssenna nocbezsenna noc
w łódce kołysze się
światło księżyca