po wyborach

po wyborach
kobieta z bilbordu
traci uśmiech

elections
a women on the billboard
losing her smile


Frogpond 38.2
Spring/Summer
nad potokiem


nad potokiem
pełnia - gaszę pragnienie
światłem księżyca