dzika plażadzika plaża
znowu z własnymi myślami
w szumie fal