za oknem jasno za oknem jasno
w ulicznym zgiełku milknie 
twoje nucenie