po gradobiciu


 po gradobiciu
pod drzewem wiśni
 zakwita trawa