promienie słońcapromienie słońca
przez okno
uśmiech staruszki
i znów powiało wiosną
w środku zimy