terkot maszynyterkot maszyny
wiatr plącze nici
babiego lata