z tobą w deszczuz tobą w deszczu
pod dziurawym parasolem
dotykam nieba