z tobą w parku
z tobą w parku
pod drewnianym mostem
rzeka kwiatów


with you in the park
under the wooden bridge
river of flowers