marznący deszczmarznący deszcz
drzewo opuszcza
ostatni gawron


marznący deszcz
na drzewie został
tylko gawron