patrząc na zegar



patrząc na zegar
od okna do okna
moje serce