ławka w parkuławka w parku
gruchają parami
siwe gołębie