leśne konwalieleśne konwalie
polifoniczne dzwonki grają
 w trawie