w wieczornej ciszyw wieczornej ciszy -
ze starej dzwonnicy
muzyka świerszcza