czarne chmuryczarne chmury
kryształowy deszcz
przerywa ciszę