żabi rechotżabi rechot
na liściach nenufarów
kołyszą się  kwiaty